NVA

De NVA is een overkoepelende, onafhankelijke beroepsorganisatie van acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland. De vereniging werd opgericht in 1977. Uiteraard ben ik ook lid van deze organisatie.

Als praktiserend lid worden alleen acupuncturisten toegelaten met een voltooide westers medische scholing op ten minste HBO-niveau en een door de NVA erkende acupunctuuropleiding. De leden zijn verplicht jaarlijks nascholingsdagen te volgen.

Een door de NVA erkende acupunctuuropleiding biedt ten minste gedegen scholing in de energetische fysiologie van het meridiaanstelsel, de specifieke ziekteleer ervan, en klinische training in de techniek van de acupunctuur.
De NVA staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden. Daarvoor hanteert de NVA gedragsregels en regels betreffende ethiek.

De vereniging heeft een actief beleid aangaande tuchtrechtspraak en arbitragezaken.
Verder stelt de NVA eisen aan de leden inzake steriliteit en hygiëne tijdens de behandeling.

Op de website van de NVA https://www.acupunctuur.nl/ vindt u meer informatie.