Behandeling

Eerste Consult
Voor het eerste consult neem ik 45 tot 60 minuten in plaats van het gebruikelijke half uur. Uw klachten en ook een eventuele behandeling door huisarts of specialist, worden uitgebreid besproken.

Diagnose
Na de bespreking van de klachten volgt het lichamelijk onderzoek. Specifiek voor Chinese geneeskunde is het onderzoek van pols en tong. Dan stel ik mijn diagnose en leg ik u uit hoe in de Chinese geneeskunde uw klacht wordt benaderd en hoeveel behandelingen ik denk nodig te hebben om tot een bepaald resultaat te komen.

Behandeling
Ik werk met heel dunne acupunctuurnaaldjes, die in uw bijzijn uit een steriele verpakking worden gehaald. Per behandeling gebruik ik gemiddeld 3 naaldjes. Afhankelijk van klacht en van leeftijd blijven deze naaldjes er enkele seconden tot soms ruim 20 minuten in.
Ook gebruik ik moxa (bijvoetkruid) om acupunctuurpunten zo nodig te verwarmen.
Meer informatie over de behandeling vindt u hier onder. Als desondanks uw vraag niet is beantwoord, aarzelt u dan niet om met mij contact op te nemen.

Pijn
Acupunctuurnaaldjes zijn vele malen dunner dan de bij u meer bekende injectienaalden. Het inbrengen is meestal niet pijnlijk. Wanneer het naaldje op de juiste plek zit ontstaat er een (kortdurend) gevoel dat wisselend wordt omschreven als: een zwaar gevoel, een uitstralend gevoel, een tintelend gevoel of een licht schokje.

Kinderen
Voor kinderen worden erg kleine naaldjes gebruikt, die er in de regel maar heel kort in zitten.
Juist kinderen reageren in het algemeen heel erg goed op acupunctuur en komen graag in de praktijk.

Behandelfrequentie
De behandelfrequentie is afhankelijk van de aard van klacht. Bij acute klachten kan dat wekelijks of in extreme gevallen gedurende korte tijd zelfs dagelijks zijn.
Chronische klachten behandel ik één maal per maand, en er zijn ook patiënten die maar eens per drie of zes maanden komen.

Resultaat
Het resultaat verschilt per patiënt en is afhankelijk van de klacht. Bij acute klachten  is er meteen merkbaar resultaat, bij chronische klachten duurt dit vaak wat langer.

Combinatie met reguliere geneeskunde
Het komt vaak voor dat een patiënt naast acupunctuur ook behandeld wordt door huisarts of specialist. Mijn doel is middels acupunctuur het zelfhelend vermogen van het lichaam te versterken zodat u, uiteraard in overleg met uw behandelend arts, uw reguliere medicijnen mogelijk kunt verminderen en misschien zelfs kunt stoppen.