Kalender

Deze pagina is bestemd voor collega-acupuncturisten.

In 2001 heb ik het jaarlijks maken van de kalender overgenomen van Joan Duveen. Deze kalender wordt gemaakt voor acupuncturisten die werken met de Vijf Bewegingen en de Zes Energieën ( wu yun liu qi ) ook wel ‘Stammen & Takken’ genoemd.

In deze kalender kunt u opzoeken welke meridianen op bepaalde tijden niet of juist wel behandeld mogen worden.
Verder vindt u voor elk  jaar aan de hand van teksten uit met name de Nei Jing Su Wen en de Nei Jing Ling Shu uitgewerkt, wat de te verwachte energieën zijn voor dat  jaar en waarmee u bij de behandeling rekening dient te houden.

Ten slotte vindt u  in elke kalender een korte samenvatting van de wu yun liu qi theorie.

De prijs voor de kalender van 2024 is €20, inclusief behandel- en verzendkosten. Indien u interesse heeft in de kalender kunt contact met mij opnemen.

The Calendar

In 2001 I took over the annual compilation of the calendar, previously the work of Joan Duveen. This calendar is made for acupuncturists working with the five movements and the six qi ( wu yun liu qi ), also called Stems & Branches.

In this calendar you will find which meridians will benefit treatment and which should be avoided at any given time.
The calendar also includes the forecast for energies ruling the coming year, according to textual references taken mainly from Nei Jing Su Wen and Nei Jing Ling Shu, which are to be taken into account in treatment.

Finally each calendar contains a short summary of the wu yun liu qi theory.

For people living inside Europe and outside the Netherlands, the price of the calendar will be €24,00.

When you are interested in this calendar please don’t hesitate to contact me.
People living in the U.K. should contact Deborah Woolf: dc.woolf@ntlworld.com
People living in Israël should contact Ifat Kastiel: abadudu@hotmail.com